JS Bach

Иоган Себастиан Бах (джэр-бз. Johann Sebastian Bach, 1685 гъатхэпэм и 31, Эйзенах — 1750 бадзэуэгъуэм и 28, Лейпциг) — Джэрмэным щыщ пшыналъэ цӀэрыӀуэ.

Pages

Subscribe to RSS - JS Bach